نمونه سوالات پیام نور

نمونه سوال و اخبار پیام نور

نمونه سوالات پیام نور

نمونه سوال و اخبار پیام نور

نمونه سوالات پیام نور

دانلود نمونه سوالات تمام رشته های پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

پیام نور سوال در تلگرام
https://telegram.me/psoal

 

ارتقای وضعیت دانشگاه پیام نور طبس از واحد به مرکز

سرپرست معاونت حقوقی ، مجلس و امور استانهای دانشگاه پیام نور، از ارتقای وضعیت دانشگاه پیام نور طبس از واحد به مرکز خبر داد.

دکتر محمد صدری سرپرست معاونت حقوقی، مجلس و امور استانهای دانشگاه پیام نور از ارتقای دانشگاه پیام نور طبس از واحد به مرکز خبر داد و اظهار داشت: شورای گسترش آموزش عالی پس از پیگیری های متعدد معاونت حقوقی، مجلس و امور استانهای دانشگاه پیام نور، با ارتقای وضعیت دانشگاه پیام نور واحد طبس به مرکز موافقت نمود.