نمونه سوالات پیام نور

نمونه سوال و اخبار پیام نور

نمونه سوالات پیام نور

نمونه سوال و اخبار پیام نور

نمونه سوالات پیام نور

دانلود نمونه سوالات تمام رشته های پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

پیام نور سوال در تلگرام
https://telegram.me/psoal

۱۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «تمام گرایش ها» ثبت شده است

دانشجویان گرامی رشته مهندسی کامپیوتر (تمام گرایش ها) پیام نور میتوانند جهت دسترسی به بزرگترین و کاملترین مجموعه نمونه سوالات مهندسی کامپیوتر پیام نور یک بار در سایت پیام نور سوال به آدرس www.Psoal.ir عضو شوند و با پرداخت حق عضویت تا پایان دوران دانشجویی خود به تمام نمونه سوالات مورد نیاز خود درسترسی داشته باشند 0
نام درس سال پاسخنامه دانلود
مدارهای الکتریکی 1 - مدارهای الکتریکی 90-91 ترم تابستان تستی دریافت
مدارهای الکتریکی 1 - مدارهای الکتریکی 91-92 نیم سال اول تستی دریافت
مدارهای الکتریکی 1 - مدارهای الکتریکی 91-92 نیم سال دوم تستی دریافت
مدارهای الکتریکی 1 - مدارهای الکتریکی 91-92 ترم تابستان تستی دریافت
مدارهای الکتریکی 1 - مدارهای الکتریکی 92-93 نیم سال اول ندارد دریافت
مدارهای الکتریکی 1 - مدارهای الکتریکی 92-93 ترم تابستان ندارد دریافت
مدارهای الکتریکی 1 - مدارهای الکتریکی 93-94 نیم سال اول تستی دریافت
مدارهای الکتریکی 1 - مدارهای الکتریکی 93-94 نیم سال دوم ندارد دریافت

دانشجویان گرامی رشته مهندسی کامپیوتر (تمام گرایش ها) پیام نور میتوانند جهت دسترسی به بزرگترین و کاملترین مجموعه نمونه سوالات مهندسی کامپیوتر پیام نور یک بار در سایت پیام نور سوال به آدرس www.Psoal.ir عضو شوند و با پرداخت حق عضویت تا پایان دوران دانشجویی خود به تمام نمونه سوالات مورد نیاز خود درسترسی داشته باشند 0


دانلود نمونه سوالات درس مدارهای الکترونیکی - الکترونیک 1 رشته مهندسی کامپیوتر (نرم افزار - رایانش امن - فناوری اطلاعات - معماری سیستم های کامپیوتری - سخت افزار) دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
مدارهای الکترونیکی - الکترونیک 1 90-91 نیم سال دوم تستی دریافت
مدارهای الکترونیکی - الکترونیک 1 90-91 ترم تابستان ندارد دریافت
مدارهای الکترونیکی - الکترونیک 1 91-92 نیم سال اول تستی دریافت
مدارهای الکترونیکی - الکترونیک 1 91-92 ترم تابستان ندارد دریافت
مدارهای الکترونیکی - الکترونیک 1 92-93 نیم سال دوم تستی دریافت
مدارهای الکترونیکی - الکترونیک 1 93-94 نیم سال دوم تستی دریافت

دانشجویان گرامی رشته مهندسی کامپیوتر (تمام گرایش ها) پیام نور میتوانند جهت دسترسی به بزرگترین و کاملترین مجموعه نمونه سوالات مهندسی کامپیوتر پیام نور یک بار در سایت پیام نور سوال به آدرس www.Psoal.ir عضو شوند و با پرداخت حق عضویت تا پایان دوران دانشجویی خود به تمام نمونه سوالات مورد نیاز خود درسترسی داشته باشند 0


دانلود نمونه سوالات درس فیزیک 2 - فیزیک پایه 2 - فیزیک عمومی 2 و آزمایشگاه رشته مهندسی کامپیوتر (نرم افزار - رایانش امن - فناوری اطلاعات - معماری سیستم های کامپیوتری - سخت افزار) دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
فیزیک 2 - فیزیک پایه 2 - فیزیک عمومی 2 و آزمایشگاه 90-91 نیم سال اول تستی دریافت
فیزیک 2 - فیزیک پایه 2 - فیزیک عمومی 2 و آزمایشگاه 90-91 نیم سال دوم تستی دریافت
فیزیک 2 - فیزیک پایه 2 - فیزیک عمومی 2 و آزمایشگاه 91-92 نیم سال اول تستی دریافت
فیزیک 2 - فیزیک پایه 2 - فیزیک عمومی 2 و آزمایشگاه 92-93 نیم سال اول تستی دریافت
فیزیک 2 - فیزیک پایه 2 - فیزیک عمومی 2 و آزمایشگاه 92-93 نیم سال دوم تستی دریافت
فیزیک 2 - فیزیک پایه 2 - فیزیک عمومی 2 و آزمایشگاه 93-94 نیم سال اول تستی دریافت
فیزیک 2 - فیزیک پایه 2 - فیزیک عمومی 2 و آزمایشگاه 93-94 نیم سال دوم تستی دریافت

دانشجویان گرامی رشته مهندسی کامپیوتر (تمام گرایش ها) پیام نور میتوانند جهت دسترسی به بزرگترین و کاملترین مجموعه نمونه سوالات مهندسی کامپیوتر پیام نور یک بار در سایت پیام نور سوال به آدرس www.Psoal.ir عضو شوند و با پرداخت حق عضویت تا پایان دوران دانشجویی خود به تمام نمونه سوالات مورد نیاز خود درسترسی داشته باشند 0


دانلود نمونه سوالات درس فیزیک ۱ - فیزیک پایه ۱ - فیزیک عمومی ۱ و آزمایشگاه رشته مهندسی کامپیوتر (نرم افزار - رایانش امن - فناوری اطلاعات - معماری سیستم های کامپیوتری - سخت افزار) دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
فیزیک ۱ - فیزیک پایه ۱ - فیزیک عمومی ۱ و آزمایشگاه 90-91 نیم سال اول تستی دریافت
فیزیک ۱ - فیزیک پایه ۱ - فیزیک عمومی ۱ و آزمایشگاه 90-91 نیم سال دوم تستی دریافت
فیزیک ۱ - فیزیک پایه ۱ - فیزیک عمومی ۱ و آزمایشگاه 91-92 نیم سال اول تستی دریافت
فیزیک ۱ - فیزیک پایه ۱ - فیزیک عمومی ۱ و آزمایشگاه 91-92 نیم سال دوم تستی دریافت
فیزیک ۱ - فیزیک پایه ۱ - فیزیک عمومی ۱ و آزمایشگاه 92-93 نیم سال اول ندارد دریافت
فیزیک ۱ - فیزیک پایه ۱ - فیزیک عمومی ۱ و آزمایشگاه 92-93 نیم سال دوم تستی دریافت
فیزیک ۱ - فیزیک پایه ۱ - فیزیک عمومی ۱ و آزمایشگاه 93-94 نیم سال اول تستی دریافت

دانشجویان گرامی رشته مهندسی کامپیوتر (تمام گرایش ها) پیام نور میتوانند جهت دسترسی به بزرگترین و کاملترین مجموعه نمونه سوالات مهندسی کامپیوتر پیام نور یک بار در سایت پیام نور سوال به آدرس www.Psoal.ir عضو شوند و با پرداخت حق عضویت تا پایان دوران دانشجویی خود به تمام نمونه سوالات مورد نیاز خود درسترسی داشته باشند 0


دانلود نمونه سوالات درس طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی - زبان های برنامه سازی رشته مهندسی کامپیوتر (نرم افزار - رایانش امن - فناوری اطلاعات - معماری سیستم های کامپیوتری - سخت افزار) دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی - زبان های برنامه سازی 90-91 ترم تابستان تستی دریافت
طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی - زبان های برنامه سازی 91-92 نیم سال اول تستی دریافت
طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی - زبان های برنامه سازی 91-92 نیم سال دوم تستی دریافت
طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی - زبان های برنامه سازی 91-92 ترم تابستان ندارد دریافت
طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی - زبان های برنامه سازی 92-93 نیم سال اول تستی دریافت
طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی - زبان های برنامه سازی 92-93 نیم سال دوم تستی دریافت
طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی - زبان های برنامه سازی 92-93 ترم تابستان ندارد دریافت
طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی - زبان های برنامه سازی 93-94 نیم سال اول تستی دریافت
طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی - زبان های برنامه سازی 93-94 نیم سال دوم تستی دریافت

دانشجویان گرامی رشته مهندسی کامپیوتر (تمام گرایش ها) پیام نور میتوانند جهت دسترسی به بزرگترین و کاملترین مجموعه نمونه سوالات مهندسی کامپیوتر پیام نور یک بار در سایت پیام نور سوال به آدرس www.Psoal.ir عضو شوند و با پرداخت حق عضویت تا پایان دوران دانشجویی خود به تمام نمونه سوالات مورد نیاز خود درسترسی داشته باشند 0دانلود نمونه سوالات درس طراحی الگوریتم ها - طراحی و تحلیل الگوریتم ها رشته مهندسی کامپیوتر (نرم افزار - رایانش امن - فناوری اطلاعات - معماری سیستم های کامپیوتری - سخت افزار) دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
طراحی الگوریتم ها - طراحی و تحلیل الگوریتم ها 91-92 نیم سال اول تستی و تشریحی دریافت
طراحی الگوریتم ها - طراحی و تحلیل الگوریتم ها 91-92 نیم سال دوم تستی دریافت
طراحی الگوریتم ها - طراحی و تحلیل الگوریتم ها 92-93 نیم سال دوم تستی دریافت
طراحی الگوریتم ها - طراحی و تحلیل الگوریتم ها 92-93 ترم تابستان ندارد دریافت
طراحی الگوریتم ها - طراحی و تحلیل الگوریتم ها 93-94 نیم سال اول تستی دریافت
طراحی الگوریتم ها - طراحی و تحلیل الگوریتم ها 93-94 نیم سال دوم تستی دریافت

دانشجویان گرامی رشته مهندسی کامپیوتر (تمام گرایش ها) پیام نور میتوانند جهت دسترسی به بزرگترین و کاملترین مجموعه نمونه سوالات مهندسی کامپیوتر پیام نور یک بار در سایت پیام نور سوال به آدرس www.Psoal.ir عضو شوند و با پرداخت حق عضویت تا پایان دوران دانشجویی خود به تمام نمونه سوالات مورد نیاز خود درسترسی داشته باشند 0


دانلود نمونه سوالات درس شیوه ارائه مطالب علمی و فنی - ارائه مطالب علمی و فنی - روش تحقیق و گزارش نویسی رشته مهندسی کامپیوتر (نرم افزار - رایانش امن - فناوری اطلاعات - معماری سیستم های کامپیوتری - سخت افزار) دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
شیوه ارائه مطالب علمی و فنی - ارائه مطالب علمی و فنی - روش تحقیق و گزارش نویسی 90-91 نیم سال دوم تستی دریافت
شیوه ارائه مطالب علمی و فنی - ارائه مطالب علمی و فنی - روش تحقیق و گزارش نویسی 91-92 نیم سال اول تستی دریافت
شیوه ارائه مطالب علمی و فنی - ارائه مطالب علمی و فنی - روش تحقیق و گزارش نویسی 91-92 نیم سال دوم تستی دریافت
شیوه ارائه مطالب علمی و فنی - ارائه مطالب علمی و فنی - روش تحقیق و گزارش نویسی 92-93 نیم سال اول تستی دریافت
شیوه ارائه مطالب علمی و فنی - ارائه مطالب علمی و فنی - روش تحقیق و گزارش نویسی 92-93 نیم سال دوم تستی دریافت
شیوه ارائه مطالب علمی و فنی - ارائه مطالب علمی و فنی - روش تحقیق و گزارش نویسی 93-94 نیم سال اول تستی دریافت
شیوه ارائه مطالب علمی و فنی - ارائه مطالب علمی و فنی - روش تحقیق و گزارش نویسی 93-94 نیم سال دوم تستی دریافت

دانشجویان گرامی رشته مهندسی کامپیوتر (تمام گرایش ها) پیام نور میتوانند جهت دسترسی به بزرگترین و کاملترین مجموعه نمونه سوالات مهندسی کامپیوتر پیام نور یک بار در سایت پیام نور سوال به آدرس www.Psoal.ir عضو شوند و با پرداخت حق عضویت تا پایان دوران دانشجویی خود به تمام نمونه سوالات مورد نیاز خود درسترسی داشته باشند 0


دانلود نمونه سوالات درس شبکه های کامپیوتری - شبکه های کامپیوتری 1 رشته مهندسی کامپیوتر (نرم افزار - رایانش امن - فناوری اطلاعات - معماری سیستم های کامپیوتری - سخت افزار) دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
شبکه های کامپیوتری - شبکه های کامپیوتری 1 90-91 ترم تابستان تستی دریافت
شبکه های کامپیوتری - شبکه های کامپیوتری 1 91-92 نیم سال اول تستی دریافت
شبکه های کامپیوتری - شبکه های کامپیوتری 1 91-92 نیم سال دوم تستی دریافت
شبکه های کامپیوتری - شبکه های کامپیوتری 1 91-92 ترم تابستان تستی دریافت
شبکه های کامپیوتری - شبکه های کامپیوتری 1 92-93 نیم سال اول تستی دریافت
شبکه های کامپیوتری - شبکه های کامپیوتری 1 92-93 نیم سال دوم تستی دریافت
شبکه های کامپیوتری - شبکه های کامپیوتری 1 92-93 ترم تابستان ندارد دریافت
شبکه های کامپیوتری - شبکه های کامپیوتری 1 93-94 نیم سال اول تستی دریافت
شبکه های کامپیوتری - شبکه های کامپیوتری 1 93-94 نیم سال دوم تستی دریافت

دانشجویان گرامی رشته مهندسی کامپیوتر (تمام گرایش ها) پیام نور میتوانند جهت دسترسی به بزرگترین و کاملترین مجموعه نمونه سوالات مهندسی کامپیوتر پیام نور یک بار در سایت پیام نور سوال به آدرس www.Psoal.ir عضو شوند و با پرداخت حق عضویت تا پایان دوران دانشجویی خود به تمام نمونه سوالات مورد نیاز خود درسترسی داشته باشند 0


دانلود نمونه سوالات درس سیستم های عامل - اصول سیستم های عامل رشته مهندسی کامپیوتر (نرم افزار - رایانش امن - فناوری اطلاعات - معماری سیستم های کامپیوتری - سخت افزار) دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
سیستم های عامل - اصول سیستم های عامل 90-91 ترم تابستان تستی دریافت
سیستم های عامل - اصول سیستم های عامل 91-92 نیم سال اول تستی دریافت
سیستم های عامل - اصول سیستم های عامل 91-92 نیم سال دوم تستی دریافت
سیستم های عامل - اصول سیستم های عامل 91-92 ترم تابستان تستی دریافت
سیستم های عامل - اصول سیستم های عامل 92-93 نیم سال اول تستی دریافت
سیستم های عامل - اصول سیستم های عامل 92-93 نیم سال دوم تستی دریافت
سیستم های عامل - اصول سیستم های عامل 92-93 ترم تابستان ندارد دریافت
سیستم های عامل - اصول سیستم های عامل 93-94 نیم سال اول تستی دریافت
سیستم های عامل - اصول سیستم های عامل 93-94 نیم سال دوم تستی دریافت

دانشجویان گرامی رشته مهندسی کامپیوتر (تمام گرایش ها) پیام نور میتوانند جهت دسترسی به بزرگترین و کاملترین مجموعه نمونه سوالات مهندسی کامپیوتر پیام نور یک بار در سایت پیام نور سوال به آدرس www.Psoal.ir عضو شوند و با پرداخت حق عضویت تا پایان دوران دانشجویی خود به تمام نمونه سوالات مورد نیاز خود درسترسی داشته باشند 0دانلود نمونه سوالات درس ساختمان داده ها - ساختمان داده ها و الگوریتم ها رشته مهندسی کامپیوتر (نرم افزار - رایانش امن - فناوری اطلاعات - معماری سیستم های کامپیوتری - سخت افزار) دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
ساختمان داده ها - ساختمان داده ها و الگوریتم ها 90-91 نیم سال اول تستی دریافت
ساختمان داده ها - ساختمان داده ها و الگوریتم ها 90-91 نیم سال دوم تستی دریافت
ساختمان داده ها - ساختمان داده ها و الگوریتم ها 91-92 نیم سال اول تستی دریافت
ساختمان داده ها - ساختمان داده ها و الگوریتم ها 91-92 نیم سال دوم تستی دریافت
ساختمان داده ها - ساختمان داده ها و الگوریتم ها 92-93 نیم سال اول تستی و تشریحی دریافت
ساختمان داده ها - ساختمان داده ها و الگوریتم ها 92-93 نیم سال دوم تستی و تشریحی دریافت
ساختمان داده ها - ساختمان داده ها و الگوریتم ها 92-93 ترم تابستان ندارد دریافت
ساختمان داده ها - ساختمان داده ها و الگوریتم ها 93-94 نیم سال اول تستی دریافت