نمونه سوالات پیام نور

نمونه سوال و اخبار پیام نور

نمونه سوالات پیام نور

نمونه سوال و اخبار پیام نور

نمونه سوالات پیام نور

دانلود نمونه سوالات تمام رشته های پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

پیام نور سوال در تلگرام
https://telegram.me/psoal

۳۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «تستی تشریحی» ثبت شده است

دانشجویان گرامی رشته مهندسی کامپیوتر (تمام گرایش ها) پیام نور میتوانند جهت دسترسی به بزرگترین و کاملترین مجموعه نمونه سوالات مهندسی کامپیوتر پیام نور یک بار در سایت پیام نور سوال به آدرس www.Psoal.ir عضو شوند و با پرداخت حق عضویت تا پایان دوران دانشجویی خود به تمام نمونه سوالات مورد نیاز خود درسترسی داشته باشند 0
نام درس سال پاسخنامه دانلود
مدارهای الکتریکی 1 - مدارهای الکتریکی 90-91 ترم تابستان تستی دریافت
مدارهای الکتریکی 1 - مدارهای الکتریکی 91-92 نیم سال اول تستی دریافت
مدارهای الکتریکی 1 - مدارهای الکتریکی 91-92 نیم سال دوم تستی دریافت
مدارهای الکتریکی 1 - مدارهای الکتریکی 91-92 ترم تابستان تستی دریافت
مدارهای الکتریکی 1 - مدارهای الکتریکی 92-93 نیم سال اول ندارد دریافت
مدارهای الکتریکی 1 - مدارهای الکتریکی 92-93 ترم تابستان ندارد دریافت
مدارهای الکتریکی 1 - مدارهای الکتریکی 93-94 نیم سال اول تستی دریافت
مدارهای الکتریکی 1 - مدارهای الکتریکی 93-94 نیم سال دوم ندارد دریافت

دانشجویان گرامی رشته مهندسی کامپیوتر (تمام گرایش ها) پیام نور میتوانند جهت دسترسی به بزرگترین و کاملترین مجموعه نمونه سوالات مهندسی کامپیوتر پیام نور یک بار در سایت پیام نور سوال به آدرس www.Psoal.ir عضو شوند و با پرداخت حق عضویت تا پایان دوران دانشجویی خود به تمام نمونه سوالات مورد نیاز خود درسترسی داشته باشند 0


دانلود نمونه سوالات درس مدارهای الکترونیکی - الکترونیک 1 رشته مهندسی کامپیوتر (نرم افزار - رایانش امن - فناوری اطلاعات - معماری سیستم های کامپیوتری - سخت افزار) دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
مدارهای الکترونیکی - الکترونیک 1 90-91 نیم سال دوم تستی دریافت
مدارهای الکترونیکی - الکترونیک 1 90-91 ترم تابستان ندارد دریافت
مدارهای الکترونیکی - الکترونیک 1 91-92 نیم سال اول تستی دریافت
مدارهای الکترونیکی - الکترونیک 1 91-92 ترم تابستان ندارد دریافت
مدارهای الکترونیکی - الکترونیک 1 92-93 نیم سال دوم تستی دریافت
مدارهای الکترونیکی - الکترونیک 1 93-94 نیم سال دوم تستی دریافت

دانشجویان گرامی رشته مهندسی عمران دانشگاه پیام نور می توانند جهت دانلود تمامی نمونه سوالات رشته خود به سایت پیام نور سوال به آدرس www.Psoal.ir مراجعه نمایند و با یکبار عضویت و پرداخت حق دانلود به کاملترین مجموعه نمونه سوالات رشته مهندسی عمران پیام نور دسترسی داشته باشند .

دانلود نمونه سوالات درس استاتیک رشته مهندسی عمران ( عمران - نقشه برداری ) دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
استاتیک 90-91 نیم سال اول تستی و تشریحی دریافت
استاتیک 90-91 نیم سال دوم ندارد دریافت
استاتیک 90-91 ترم تابستان ندارد دریافت
استاتیک 91-92 نیم سال اول تستی دریافت
استاتیک 91-92 نیم سال دوم ندارد دریافت
استاتیک 92-93 نیم سال اول ندارد دریافت
استاتیک 92-93 نیم سال دوم ندارد دریافت

دانشجویان گرامی رشته مهندسی کامپیوتر (تمام گرایش ها) پیام نور میتوانند جهت دسترسی به بزرگترین و کاملترین مجموعه نمونه سوالات مهندسی کامپیوتر پیام نور یک بار در سایت پیام نور سوال به آدرس www.Psoal.ir عضو شوند و با پرداخت حق عضویت تا پایان دوران دانشجویی خود به تمام نمونه سوالات مورد نیاز خود درسترسی داشته باشند 0


دانلود نمونه سوالات درس فیزیک 2 - فیزیک پایه 2 - فیزیک عمومی 2 و آزمایشگاه رشته مهندسی کامپیوتر (نرم افزار - رایانش امن - فناوری اطلاعات - معماری سیستم های کامپیوتری - سخت افزار) دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
فیزیک 2 - فیزیک پایه 2 - فیزیک عمومی 2 و آزمایشگاه 90-91 نیم سال اول تستی دریافت
فیزیک 2 - فیزیک پایه 2 - فیزیک عمومی 2 و آزمایشگاه 90-91 نیم سال دوم تستی دریافت
فیزیک 2 - فیزیک پایه 2 - فیزیک عمومی 2 و آزمایشگاه 91-92 نیم سال اول تستی دریافت
فیزیک 2 - فیزیک پایه 2 - فیزیک عمومی 2 و آزمایشگاه 92-93 نیم سال اول تستی دریافت
فیزیک 2 - فیزیک پایه 2 - فیزیک عمومی 2 و آزمایشگاه 92-93 نیم سال دوم تستی دریافت
فیزیک 2 - فیزیک پایه 2 - فیزیک عمومی 2 و آزمایشگاه 93-94 نیم سال اول تستی دریافت
فیزیک 2 - فیزیک پایه 2 - فیزیک عمومی 2 و آزمایشگاه 93-94 نیم سال دوم تستی دریافت

دانشجویان گرامی رشته مهندسی عمران دانشگاه پیام نور می توانند جهت دانلود تمامی نمونه سوالات رشته خود به سایت پیام نور سوال به آدرس www.Psoal.ir مراجعه نمایند و با یکبار عضویت و پرداخت حق دانلود به کاملترین مجموعه نمونه سوالات رشته مهندسی عمران پیام نور دسترسی داشته باشند .

دانلود نمونه سوالات درس اجرای متره و براورد - متره و برآورد و پروژه رشته مهندسی عمران ( عمران - نقشه برداری ) دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
اجرای متره و براورد - متره و برآورد و پروژه 92-93 نیم سال دوم ندارد دریافت

دانشجویان گرامی رشته مهندسی کامپیوتر (تمام گرایش ها) پیام نور میتوانند جهت دسترسی به بزرگترین و کاملترین مجموعه نمونه سوالات مهندسی کامپیوتر پیام نور یک بار در سایت پیام نور سوال به آدرس www.Psoal.ir عضو شوند و با پرداخت حق عضویت تا پایان دوران دانشجویی خود به تمام نمونه سوالات مورد نیاز خود درسترسی داشته باشند 0


دانلود نمونه سوالات درس فیزیک ۱ - فیزیک پایه ۱ - فیزیک عمومی ۱ و آزمایشگاه رشته مهندسی کامپیوتر (نرم افزار - رایانش امن - فناوری اطلاعات - معماری سیستم های کامپیوتری - سخت افزار) دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
فیزیک ۱ - فیزیک پایه ۱ - فیزیک عمومی ۱ و آزمایشگاه 90-91 نیم سال اول تستی دریافت
فیزیک ۱ - فیزیک پایه ۱ - فیزیک عمومی ۱ و آزمایشگاه 90-91 نیم سال دوم تستی دریافت
فیزیک ۱ - فیزیک پایه ۱ - فیزیک عمومی ۱ و آزمایشگاه 91-92 نیم سال اول تستی دریافت
فیزیک ۱ - فیزیک پایه ۱ - فیزیک عمومی ۱ و آزمایشگاه 91-92 نیم سال دوم تستی دریافت
فیزیک ۱ - فیزیک پایه ۱ - فیزیک عمومی ۱ و آزمایشگاه 92-93 نیم سال اول ندارد دریافت
فیزیک ۱ - فیزیک پایه ۱ - فیزیک عمومی ۱ و آزمایشگاه 92-93 نیم سال دوم تستی دریافت
فیزیک ۱ - فیزیک پایه ۱ - فیزیک عمومی ۱ و آزمایشگاه 93-94 نیم سال اول تستی دریافت

دانشجویان گرامی رشته مهندسی عمران دانشگاه پیام نور می توانند جهت دانلود تمامی نمونه سوالات رشته خود به سایت پیام نور سوال به آدرس www.Psoal.ir مراجعه نمایند و با یکبار عضویت و پرداخت حق دانلود به کاملترین مجموعه نمونه سوالات رشته مهندسی عمران پیام نور دسترسی داشته باشند .

دانلود نمونه سوالات درس آمار و احتمال مهندسی رشته مهندسی عمران ( عمران - نقشه برداری ) دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
آمار و احتمال مهندسی 90-91 نیم سال اول ندارد دریافت
آمار و احتمال مهندسی 92-93 نیم سال اول ندارد دریافت

دانشجویان گرامی رشته مهندسی کامپیوتر (تمام گرایش ها) پیام نور میتوانند جهت دسترسی به بزرگترین و کاملترین مجموعه نمونه سوالات مهندسی کامپیوتر پیام نور یک بار در سایت پیام نور سوال به آدرس www.Psoal.ir عضو شوند و با پرداخت حق عضویت تا پایان دوران دانشجویی خود به تمام نمونه سوالات مورد نیاز خود درسترسی داشته باشند 0


دانلود نمونه سوالات درس طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی - زبان های برنامه سازی رشته مهندسی کامپیوتر (نرم افزار - رایانش امن - فناوری اطلاعات - معماری سیستم های کامپیوتری - سخت افزار) دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی - زبان های برنامه سازی 90-91 ترم تابستان تستی دریافت
طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی - زبان های برنامه سازی 91-92 نیم سال اول تستی دریافت
طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی - زبان های برنامه سازی 91-92 نیم سال دوم تستی دریافت
طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی - زبان های برنامه سازی 91-92 ترم تابستان ندارد دریافت
طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی - زبان های برنامه سازی 92-93 نیم سال اول تستی دریافت
طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی - زبان های برنامه سازی 92-93 نیم سال دوم تستی دریافت
طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی - زبان های برنامه سازی 92-93 ترم تابستان ندارد دریافت
طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی - زبان های برنامه سازی 93-94 نیم سال اول تستی دریافت
طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی - زبان های برنامه سازی 93-94 نیم سال دوم تستی دریافت

دانشجویان گرامی رشته مهندسی کامپیوتر (تمام گرایش ها) پیام نور میتوانند جهت دسترسی به بزرگترین و کاملترین مجموعه نمونه سوالات مهندسی کامپیوتر پیام نور یک بار در سایت پیام نور سوال به آدرس www.Psoal.ir عضو شوند و با پرداخت حق عضویت تا پایان دوران دانشجویی خود به تمام نمونه سوالات مورد نیاز خود درسترسی داشته باشند 0

دانلود نمونه سوالات درس هوش مصنوعی رشته مهندسی کامپیوتر (نرم افزار - رایانش امن - فناوری اطلاعات - معماری سیستم های کامپیوتری - سخت افزار) دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
هوش مصنوعی 91-92 نیم سال اول تستی دریافت
هوش مصنوعی 91-92 نیم سال دوم تستی دریافت
هوش مصنوعی 91-92 ترم تابستان ندارد دریافت
هوش مصنوعی 92-93 نیم سال دوم تستی دریافت
هوش مصنوعی 92-93 ترم تابستان ندارد دریافت
هوش مصنوعی 93-94 نیم سال اول تستی دریافت
هوش مصنوعی 93-94 نیم سال دوم تستی دریافت

دانشجویان گرامی رشته مهندسی کامپیوتر (تمام گرایش ها) پیام نور میتوانند جهت دسترسی به بزرگترین و کاملترین مجموعه نمونه سوالات مهندسی کامپیوتر پیام نور یک بار در سایت پیام نور سوال به آدرس www.Psoal.ir عضو شوند و با پرداخت حق عضویت تا پایان دوران دانشجویی خود به تمام نمونه سوالات مورد نیاز خود درسترسی داشته باشند 0دانلود نمونه سوالات درس طراحی الگوریتم ها - طراحی و تحلیل الگوریتم ها رشته مهندسی کامپیوتر (نرم افزار - رایانش امن - فناوری اطلاعات - معماری سیستم های کامپیوتری - سخت افزار) دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
طراحی الگوریتم ها - طراحی و تحلیل الگوریتم ها 91-92 نیم سال اول تستی و تشریحی دریافت
طراحی الگوریتم ها - طراحی و تحلیل الگوریتم ها 91-92 نیم سال دوم تستی دریافت
طراحی الگوریتم ها - طراحی و تحلیل الگوریتم ها 92-93 نیم سال دوم تستی دریافت
طراحی الگوریتم ها - طراحی و تحلیل الگوریتم ها 92-93 ترم تابستان ندارد دریافت
طراحی الگوریتم ها - طراحی و تحلیل الگوریتم ها 93-94 نیم سال اول تستی دریافت
طراحی الگوریتم ها - طراحی و تحلیل الگوریتم ها 93-94 نیم سال دوم تستی دریافت