نمونه سوالات پیام نور

نمونه سوال و اخبار پیام نور

نمونه سوالات پیام نور

نمونه سوال و اخبار پیام نور

نمونه سوالات پیام نور

دانلود نمونه سوالات تمام رشته های پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

پیام نور سوال در تلگرام
https://telegram.me/psoal

۱۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «نمونه سوال کامپیوتر» ثبت شده است

دانشجویان گرامی رشته مهندسی کامپیوتر (تمام گرایش ها) پیام نور میتوانند جهت دسترسی به بزرگترین و کاملترین مجموعه نمونه سوالات مهندسی کامپیوتر پیام نور یک بار در سایت پیام نور سوال به آدرس www.Psoal.ir عضو شوند و با پرداخت حق عضویت تا پایان دوران دانشجویی خود به تمام نمونه سوالات مورد نیاز خود درسترسی داشته باشند 0


دانلود نمونه سوالات درس زبان های ماشین و برنامه سازی سیستم رشته مهندسی کامپیوتر (نرم افزار - رایانش امن - فناوری اطلاعات - معماری سیستم های کامپیوتری - سخت افزار) دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
زبان های ماشین و برنامه سازی سیستم 90-91 ترم تابستان تستی دریافت
زبان های ماشین و برنامه سازی سیستم 91-92 نیم سال اول تستی دریافت
زبان های ماشین و برنامه سازی سیستم 91-92 نیم سال دوم ندارد دریافت
زبان های ماشین و برنامه سازی سیستم 91-92 ترم تابستان ندارد دریافت
زبان های ماشین و برنامه سازی سیستم 92-93 نیم سال اول تستی دریافت
زبان های ماشین و برنامه سازی سیستم 92-93 نیم سال دوم تستی دریافت
زبان های ماشین و برنامه سازی سیستم 93-94 نیم سال دوم تستی دریافت

دانشجویان گرامی رشته مهندسی کامپیوتر (تمام گرایش ها) پیام نور میتوانند جهت دسترسی به بزرگترین و کاملترین مجموعه نمونه سوالات مهندسی کامپیوتر پیام نور یک بار در سایت پیام نور سوال به آدرس www.Psoal.ir عضو شوند و با پرداخت حق عضویت تا پایان دوران دانشجویی خود به تمام نمونه سوالات مورد نیاز خود درسترسی داشته باشند 0


دانلود نمونه سوالات درس زبان تخصصی رشته مهندسی کامپیوتر (نرم افزار - رایانش امن - فناوری اطلاعات - معماری سیستم های کامپیوتری - سخت افزار) دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
زبان تخصصی 90-91 نیم سال دوم تستی دریافت
زبان تخصصی 91-92 نیم سال دوم تستی دریافت
زبان تخصصی 92-93 نیم سال اول تستی دریافت
زبان تخصصی 92-93 نیم سال دوم تستی دریافت
زبان تخصصی 93-94 نیم سال اول تستی دریافت
زبان تخصصی 93-94 نیم سال دوم ندارد دریافت

دانشجویان گرامی رشته مهندسی کامپیوتر (تمام گرایش ها) پیام نور میتوانند جهت دسترسی به بزرگترین و کاملترین مجموعه نمونه سوالات مهندسی کامپیوتر پیام نور یک بار در سایت پیام نور سوال به آدرس www.Psoal.ir عضو شوند و با پرداخت حق عضویت تا پایان دوران دانشجویی خود به تمام نمونه سوالات مورد نیاز خود درسترسی داشته باشند 0

دانلود نمونه سوالات درس ریزپردازنده 1 - میکروپروسسورها رشته مهندسی کامپیوتر (نرم افزار - رایانش امن - فناوری اطلاعات - معماری سیستم های کامپیوتری - سخت افزار) دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
ریزپردازنده 1 - میکروپروسسورها 91-92 نیم سال دوم تستی دریافت
ریزپردازنده 1 - میکروپروسسورها 91-92 ترم تابستان ندارد دریافت
ریزپردازنده 1 - میکروپروسسورها 92-93 نیم سال اول تستی و تشریحی دریافت
ریزپردازنده 1 - میکروپروسسورها 92-93 نیم سال دوم تستی دریافت
ریزپردازنده 1 - میکروپروسسورها 92-93 ترم تابستان ندارد دریافت
ریزپردازنده 1 - میکروپروسسورها 93-94 نیم سال اول تستی دریافت
ریزپردازنده 1 - میکروپروسسورها 93-94 نیم سال دوم تستی دریافت


دانشجویان گرامی رشته مهندسی کامپیوتر (تمام گرایش ها) پیام نور میتوانند جهت دسترسی به بزرگترین و کاملترین مجموعه نمونه سوالات مهندسی کامپیوتر پیام نور یک بار در سایت پیام نور سوال به آدرس www.Psoal.ir عضو شوند و با پرداخت حق عضویت تا پایان دوران دانشجویی خود به تمام نمونه سوالات مورد نیاز خود درسترسی داشته باشند 0


دانلود نمونه سوالات درس ریاضی مهندسی رشته مهندسی کامپیوتر (نرم افزار - رایانش امن - فناوری اطلاعات - معماری سیستم های کامپیوتری - سخت افزار) دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
ریاضی مهندسی 90-91 نیم سال اول تستی دریافت
ریاضی مهندسی 90-91 نیم سال دوم تستی دریافت
ریاضی مهندسی 91-92 نیم سال اول تستی دریافت
ریاضی مهندسی 91-92 نیم سال دوم تستی دریافت
ریاضی مهندسی 91-92 ترم تابستان ندارد دریافت
ریاضی مهندسی 92-93 ترم تابستان ندارد دریافت

دانشجویان گرامی رشته مهندسی کامپیوتر (تمام گرایش ها) پیام نور میتوانند جهت دسترسی به بزرگترین و کاملترین مجموعه نمونه سوالات مهندسی کامپیوتر پیام نور یک بار در سایت پیام نور سوال به آدرس www.Psoal.ir عضو شوند و با پرداخت حق عضویت تا پایان دوران دانشجویی خود به تمام نمونه سوالات مورد نیاز خود درسترسی داشته باشند 0


دانلود نمونه سوالات درس ریاضی کاربردی ۱ - ریاضی عمومی ۲ رشته مهندسی کامپیوتر (نرم افزار - رایانش امن - فناوری اطلاعات - معماری سیستم های کامپیوتری - سخت افزار) دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
ریاضی کاربردی ۱ - ریاضی عمومی ۲ 90-91 نیم سال دوم ندارد دریافت
ریاضی کاربردی ۱ - ریاضی عمومی ۲ 90-91 نیم سال اول تشریحی دریافت

دانشجویان گرامی رشته مهندسی کامپیوتر (تمام گرایش ها) پیام نور میتوانند جهت دسترسی به بزرگترین و کاملترین مجموعه نمونه سوالات مهندسی کامپیوتر پیام نور یک بار در سایت پیام نور سوال به آدرس www.Psoal.ir عضو شوند و با پرداخت حق عضویت تا پایان دوران دانشجویی خود به تمام نمونه سوالات مورد نیاز خود درسترسی داشته باشند 0

دانلود نمونه سوالات درس روش های محاسبات عددی - محاسبات عددی رشته مهندسی کامپیوتر (نرم افزار - رایانش امن - فناوری اطلاعات - معماری سیستم های کامپیوتری - سخت افزار) دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
روش های محاسبات عددی - محاسبات عددی 90-91 نیم سال اول تستی و تشریحی دریافت
روش های محاسبات عددی - محاسبات عددی 90-91 نیم سال دوم تستی و تشریحی دریافت
روش های محاسبات عددی - محاسبات عددی 91-92 نیم سال اول تستی دریافت
روش های محاسبات عددی - محاسبات عددی 92-93 نیم سال اول تستی و تشریحی دریافت
روش های محاسبات عددی - محاسبات عددی 92-93 نیم سال دوم تستی دریافت
روش های محاسبات عددی - محاسبات عددی 93-94 نیم سال اول تستی دریافت
روش های محاسبات عددی - محاسبات عددی 93-94 نیم سال دوم تستی دریافت


دانشجویان گرامی رشته مهندسی کامپیوتر (تمام گرایش ها) پیام نور میتوانند جهت دسترسی به بزرگترین و کاملترین مجموعه نمونه سوالات مهندسی کامپیوتر پیام نور یک بار در سایت پیام نور سوال به آدرس www.Psoal.ir عضو شوند و با پرداخت حق عضویت تا پایان دوران دانشجویی خود به تمام نمونه سوالات مورد نیاز خود درسترسی داشته باشند 0

دانلود نمونه سوالات درس ذخیره و بازیابی اطلاعات رشته مهندسی کامپیوتر (نرم افزار - رایانش امن - فناوری اطلاعات - معماری سیستم های کامپیوتری - سخت افزار) دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
ذخیره و بازیابی اطلاعات 90-91 نیم سال اول تستی دریافت
ذخیره و بازیابی اطلاعات 90-91 نیم سال دوم تستی دریافت
ذخیره و بازیابی اطلاعات 91-92 نیم سال اول تستی دریافت
ذخیره و بازیابی اطلاعات 91-92 نیم سال دوم تستی دریافت
ذخیره و بازیابی اطلاعات 92-93 نیم سال اول ندارد دریافت
ذخیره و بازیابی اطلاعات 93-94 نیم سال اول تستی و تشریحی دریافت
ذخیره و بازیابی اطلاعات 93-94 نیم سال دوم تستی دریافت


دانشجویان گرامی رشته مهندسی کامپیوتر (تمام گرایش ها) پیام نور میتوانند جهت دسترسی به بزرگترین و کاملترین مجموعه نمونه سوالات مهندسی کامپیوتر پیام نور یک بار در سایت پیام نور سوال به آدرس www.Psoal.ir عضو شوند و با پرداخت حق عضویت تا پایان دوران دانشجویی خود به تمام نمونه سوالات مورد نیاز خود درسترسی داشته باشند 0

دانلود نمونه سوالات درس اصول طراحی کامپایلر - کامپایلر - کامپایلر 1 رشته مهندسی کامپیوتر (نرم افزار - رایانش امن - فناوری اطلاعات - معماری سیستم های کامپیوتری - سخت افزار) دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
اصول طراحی کامپایلر - کامپایلر - کامپایلر 1 91-92 نیم سال اول تستی دریافت
اصول طراحی کامپایلر - کامپایلر - کامپایلر 1 91-92 نیم سال دوم تستی دریافت
اصول طراحی کامپایلر - کامپایلر - کامپایلر 1 91-92 ترم تابستان ندارد دریافت
اصول طراحی کامپایلر - کامپایلر - کامپایلر 1 92-93 نیم سال اول تستی دریافت
اصول طراحی کامپایلر - کامپایلر - کامپایلر 1 92-93 نیم سال دوم ندارد دریافت
اصول طراحی کامپایلر - کامپایلر - کامپایلر 1 92-93 ترم تابستان تستی دریافت
اصول طراحی کامپایلر - کامپایلر - کامپایلر 1 93-94 نیم سال اول تستی دریافت
اصول طراحی کامپایلر - کامپایلر - کامپایلر 1 93-94 نیم سال دوم تستی دریافت
اصول طراحی کامپایلر - کامپایلر - کامپایلر 1 93-94 ترم تابستان تستی دریافت
دانلود نمونه سوالات درس اصول طراحی پایگاه داده ها - پایگاه داده ها رشته مهندسی کامپیوتر (نرم افزار - رایانش امن - فناوری اطلاعات - معماری سیستم های کامپیوتری - سخت افزار) دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
اصول طراحی پایگاه داده ها - پایگاه داده ها 90-91 ترم تابستان تستی دریافت
اصول طراحی پایگاه داده ها - پایگاه داده ها 91-92 نیم سال دوم تستی دریافت
اصول طراحی پایگاه داده ها - پایگاه داده ها 91-92 ترم تابستان تستی دریافت
اصول طراحی پایگاه داده ها - پایگاه داده ها 92-93 نیم سال دوم تستی دریافت
اصول طراحی پایگاه داده ها - پایگاه داده ها 92-93 ترم تابستان تستی دریافت
اصول طراحی پایگاه داده ها - پایگاه داده ها 93-94 نیم سال اول تستی دریافت
اصول طراحی پایگاه داده ها - پایگاه داده ها 93-94 نیم سال دوم تستی دریافت
اصول طراحی پایگاه داده ها - پایگاه داده ها 93-94 ترم تابستان ندارد دریافت

دانشجویان گرامی رشته مهندسی کامپیوتر (تمام گرایش ها) پیام نور میتوانند جهت دسترسی به بزرگترین و کاملترین مجموعه نمونه سوالات مهندسی کامپیوتر پیام نور یک بار در سایت پیام نور سوال به آدرس www.Psoal.ir عضو شوند و با پرداخت حق عضویت تا پایان دوران دانشجویی خود به تمام نمونه سوالات مورد نیاز خود درسترسی داشته باشند 0

دانلود نمونه سوالات درس آمار و احتمالات مهندسی - آمار و احتمالات کاربردی رشته مهندسی کامپیوتر (نرم افزار - رایانش امن - فناوری اطلاعات - معماری سیستم های کامپیوتری - سخت افزار) دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
آمار و احتمالات مهندسی - آمار و احتمالات کاربردی 91-92 نیم سال دوم ندارد دریافت
آمار و احتمالات مهندسی - آمار و احتمالات کاربردی 92-93 نیم سال دوم تستی دریافت
آمار و احتمالات مهندسی - آمار و احتمالات کاربردی 93-94 نیم سال اول تستی دریافت
آمار و احتمالات مهندسی - آمار و احتمالات کاربردی 93-94 نیم سال دوم تستی دریافت