نمونه سوالات پیام نور

نمونه سوال و اخبار پیام نور

نمونه سوالات پیام نور

نمونه سوال و اخبار پیام نور

نمونه سوالات پیام نور

دانلود نمونه سوالات تمام رشته های پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

پیام نور سوال در تلگرام
https://telegram.me/psoal

۶۱ مطلب در بهمن ۱۳۹۴ ثبت شده است

دانشجویان گرامی رشته مدیریت دولتی پیام نور میتوانند جهت دسترسی به بزرگترین و کاملترین مجموعه نمونه سوالات مدیریت دولتی پیام نور یک بار در سایت پیام نور سوال به آدرس www.Psoal.ir عضو شوند و تا پایان دوران دانشجویی خود به تمام نمونه سوالات مورد نیاز خود درسترسی داشته باشند.


دانلود نمونه سوالات درس تجزیه تحلیل و طراحی سیستم - فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم رشته مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
تجزیه تحلیل و طراحی سیستم - فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم 92-93 نیم سال اول تستی دریافت
تجزیه تحلیل و طراحی سیستم - فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم 92-93 نیم سال دوم تستی دریافت
تجزیه تحلیل و طراحی سیستم - فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم 93-94 نیم سال اول تستی دریافت
تجزیه تحلیل و طراحی سیستم - فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم 93-94 نیم سال دوم تستی دریافت

دانشجویان گرامی رشته مدیریت دولتی پیام نور میتوانند جهت دسترسی به بزرگترین و کاملترین مجموعه نمونه سوالات مدیریت دولتی پیام نور یک بار در سایت پیام نور سوال به آدرس www.Psoal.ir عضو شوند و تا پایان دوران دانشجویی خود به تمام نمونه سوالات مورد نیاز خود درسترسی داشته باشند.


دانلود نمونه سوالات درس اقتصاد خرد - اصول علم اقتصاد 1 رشته مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
اقتصاد خرد - اصول علم اقتصاد 1 91-92 نیم سال اول ندارد دریافت
اقتصاد خرد - اصول علم اقتصاد 1 92-93 نیم سال اول تستی و تشریحی دریافت
اقتصاد خرد - اصول علم اقتصاد 1 93-94 نیم سال اول تستی دریافت

دانشجویان گرامی رشته مدیریت دولتی پیام نور میتوانند جهت دسترسی به بزرگترین و کاملترین مجموعه نمونه سوالات مدیریت دولتی پیام نور یک بار در سایت پیام نور سوال به آدرس www.Psoal.ir عضو شوند و تا پایان دوران دانشجویی خود به تمام نمونه سوالات مورد نیاز خود درسترسی داشته باشند.


دانلود نمونه سوالات درس اصول مدیریت- اصول مدیریت و سازماندهی-اصول ومبانی مدیریت -مبانی سازمان و مدیریت رشته مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
اصول مدیریت- اصول مدیریت و سازماندهی-اصول ومبانی مدیریت -مبانی سازمان و مدیریت 91-92 نیم سال اول تستی دریافت
اصول مدیریت- اصول مدیریت و سازماندهی-اصول ومبانی مدیریت -مبانی سازمان و مدیریت 91-92 نیم سال دوم تستی دریافت
اصول مدیریت- اصول مدیریت و سازماندهی-اصول ومبانی مدیریت -مبانی سازمان و مدیریت 91-92 نیم سال دوم ندارد دریافت
اصول مدیریت- اصول مدیریت و سازماندهی-اصول ومبانی مدیریت -مبانی سازمان و مدیریت 92-93 نیم سال اول تستی دریافت

دانشجویان گرامی رشته مدیریت دولتی پیام نور میتوانند جهت دسترسی به بزرگترین و کاملترین مجموعه نمونه سوالات مدیریت دولتی پیام نور یک بار در سایت پیام نور سوال به آدرس www.Psoal.ir عضو شوند و تا پایان دوران دانشجویی خود به تمام نمونه سوالات مورد نیاز خود درسترسی داشته باشند.


دانلود نمونه سوالات درس اصول علم اقتصاد 2 - اقتصاد کلان رشته مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
اصول علم اقتصاد 2 - اقتصاد کلان 91-92 نیم سال دوم ندارد دریافت
اصول علم اقتصاد 2 - اقتصاد کلان 92-93 نیم سال اول ندارد دریافت
اصول علم اقتصاد 2 - اقتصاد کلان 92-93 نیم سال دوم تستی دریافت
اصول علم اقتصاد 2 - اقتصاد کلان 93-94 نیم سال اول تستی دریافت

دانشجویان گرامی رشته مدیریت دولتی پیام نور میتوانند جهت دسترسی به بزرگترین و کاملترین مجموعه نمونه سوالات مدیریت دولتی پیام نور یک بار در سایت پیام نور سوال به آدرس www.Psoal.ir عضو شوند و با پرداخت حق عضویت تا پایان دوران دانشجویی خود به تمام نمونه سوالات مورد نیاز خود درسترسی داشته باشنددانلود نمونه سوالات درس اصول حسابداری ۱ - اصول حسابداری یا هزینه یابی - اصول حسابداری و هزینه یابی-اصول حسابداری ۱(جهانگردی)-اصول حسابداری رشته مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
اصول حسابداری ۱ - اصول حسابداری یا هزینه یابی - اصول حسابداری و هزینه یابی-اصول حسابداری ۱(جهانگردی)-اصول حسابداری 91-92 نیم سال دوم ندارد دریافت
اصول حسابداری ۱ - اصول حسابداری یا هزینه یابی - اصول حسابداری و هزینه یابی-اصول حسابداری ۱(جهانگردی)-اصول حسابداری 91-92 نیم سال دوم ندارد دریافت
اصول حسابداری ۱ - اصول حسابداری یا هزینه یابی - اصول حسابداری و هزینه یابی-اصول حسابداری ۱(جهانگردی)-اصول حسابداری 92-93 نیم سال دوم تستی و تشریحی دریافت
اصول حسابداری ۱ - اصول حسابداری یا هزینه یابی - اصول حسابداری و هزینه یابی-اصول حسابداری ۱(جهانگردی)-اصول حسابداری 93-94 نیم سال اول تستی و تشریحی دریافت

دانشجویان گرامی رشته مدیریت دولتی پیام نور میتوانند جهت دسترسی به بزرگترین و کاملترین مجموعه نمونه سوالات مدیریت دولتی پیام نور یک بار در سایت پیام نور سوال به آدرس www.Psoal.ir عضو شوند و تا پایان دوران دانشجویی خود به تمام نمونه سوالات مورد نیاز خود درسترسی داشته باشند.دانلود نمونه سوالات درس اصول حسابداری 3 رشته مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
اصول حسابداری 3 91-92 نیم سال اول ندارد دریافت
اصول حسابداری 3 91-92 نیم سال دوم تشریحی دریافت
اصول حسابداری 3 92-93 نیم سال اول تشریحی دریافت
اصول حسابداری 3 92-93 نیم سال دوم تشریحی دریافت
اصول حسابداری 3 93-94 نیم سال اول تشریحی دریافت
اصول حسابداری 3 93-94 نیم سال اول ندارد دریافت

دانشجویان گرامی رشته مدیریت دولتی پیام نور میتوانند جهت دسترسی به بزرگترین و کاملترین مجموعه نمونه سوالات مدیریت دولتی پیام نور یک بار در سایت پیام نور سوال به آدرس www.Psoal.ir عضو شوند و با پرداخت حق عضویت تا پایان دوران دانشجویی خود به تمام نمونه سوالات مورد نیاز خود درسترسی داشته باشنددانلود نمونه سوالات درس آمار کاربردی در مدیریت جهانگردی - آمار و احتمالات - آمار و کاربرد آن در مدیریت 1 رشته مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
آمار کاربردی در مدیریت جهانگردی - آمار و احتمالات - آمار و کاربرد آن در مدیریت 1 91-92 نیم سال اول ندارد دریافت
آمار کاربردی در مدیریت جهانگردی - آمار و احتمالات - آمار و کاربرد آن در مدیریت 1 92-93 نیم سال دوم ندارد دریافت
آمار کاربردی در مدیریت جهانگردی - آمار و احتمالات - آمار و کاربرد آن در مدیریت 1 93-94 نیم سال اول تستی دریافت

دانشجویان گرامی رشته مدیریت دولتی پیام نور میتوانند جهت دسترسی به بزرگترین و کاملترین مجموعه نمونه سوالات مدیریت دولتی پیام نور یک بار در سایت پیام نور سوال به آدرس www.Psoal.ir عضو شوند و تا پایان دوران دانشجویی خود به تمام نمونه سوالات مورد نیاز خود درسترسی داشته باشند.دانلود نمونه سوالات درس اصول حسابداری 2 رشته مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
اصول حسابداری 2 91-92 نیم سال اول تشریحی دریافت
اصول حسابداری 2 91-92 نیم سال دوم ندارد دریافت
اصول حسابداری 2 92-93 نیم سال اول تشریحی دریافت
اصول حسابداری 2 92-93 نیم سال دوم تشریحی دریافت
اصول حسابداری 2 93-94 نیم سال اول تشریحی دریافت

دانشجویان گرامی رشته مدیریت دولتی پیام نور میتوانند جهت دسترسی به بزرگترین و کاملترین مجموعه نمونه سوالات مدیریت دولتی پیام نور یک بار در سایت پیام نور سوال به آدرس www.Psoal.ir عضو شوند و با پرداخت حق عضویت تا پایان دوران دانشجویی خود به تمام نمونه سوالات مورد نیاز خود درسترسی داشته باشنددانلود نمونه سوالات درس آمار و کاربرد آن در مدیریت 2 - کاربرد آمار در مدیریت بازرگانی - صنعتی رشته مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
آمار و کاربرد آن در مدیریت 2 - کاربرد آمار در مدیریت بازرگانی - صنعتی 92-93 نیم سال اول تستی دریافت
آمار و کاربرد آن در مدیریت 2 - کاربرد آمار در مدیریت بازرگانی - صنعتی 93-94 نیم سال اول تستی دریافت

دانشجویان گرامی رشته مهندسی عمران (تمام گرایش ها) پیام نور میتوانند جهت دسترسی به بزرگترین و کاملترین مجموعه نمونه سوالات مهندسی عمران پیام نور یک بار در سایت پیام نور سوال به آدرس www.Psoal.ir عضو شوند و با پرداخت حق عضویت تا پایان دوران دانشجویی خود به تمام نمونه سوالات مورد نیاز خود درسترسی داشته باشنددانلود نمونه سوالات درس ماشین های آبی رشته مهندسی عمران ( عمران - نقشه برداری ) دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
ماشین های آبی 91-92 نیم سال اول ندارد دریافت
ماشین های آبی 92-93 نیم سال دوم ندارد دریافت