نمونه سوالات پیام نور

نمونه سوال و اخبار پیام نور

نمونه سوالات پیام نور

نمونه سوال و اخبار پیام نور

نمونه سوالات پیام نور

دانلود نمونه سوالات تمام رشته های پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

پیام نور سوال در تلگرام
https://telegram.me/psoal

۵ مطلب در دی ۱۳۹۴ ثبت شده است

دانشجویان گرامی رشته مهندسی کامپیوتر (تمام گرایش ها) پیام نور میتوانند جهت دسترسی به بزرگترین و کاملترین مجموعه نمونه سوالات مهندسی کامپیوتر پیام نور یک بار در سایت پیام نور سوال به آدرس www.Psoal.ir عضو شوند و با پرداخت حق عضویت تا پایان دوران دانشجویی خود به تمام نمونه سوالات مورد نیاز خود درسترسی داشته باشند 0

دانلود نمونه سوالات درس ذخیره و بازیابی اطلاعات رشته مهندسی کامپیوتر (نرم افزار - رایانش امن - فناوری اطلاعات - معماری سیستم های کامپیوتری - سخت افزار) دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
ذخیره و بازیابی اطلاعات 90-91 نیم سال اول تستی دریافت
ذخیره و بازیابی اطلاعات 90-91 نیم سال دوم تستی دریافت
ذخیره و بازیابی اطلاعات 91-92 نیم سال اول تستی دریافت
ذخیره و بازیابی اطلاعات 91-92 نیم سال دوم تستی دریافت
ذخیره و بازیابی اطلاعات 92-93 نیم سال اول ندارد دریافت
ذخیره و بازیابی اطلاعات 93-94 نیم سال اول تستی و تشریحی دریافت
ذخیره و بازیابی اطلاعات 93-94 نیم سال دوم تستی دریافت


دانشجویان گرامی رشته مهندسی کامپیوتر (تمام گرایش ها) پیام نور میتوانند جهت دسترسی به بزرگترین و کاملترین مجموعه نمونه سوالات مهندسی کامپیوتر پیام نور یک بار در سایت پیام نور سوال به آدرس www.Psoal.ir عضو شوند و با پرداخت حق عضویت تا پایان دوران دانشجویی خود به تمام نمونه سوالات مورد نیاز خود درسترسی داشته باشند 0دانلود نمونه سوالات درس ساختمان داده ها - ساختمان داده ها و الگوریتم ها رشته مهندسی کامپیوتر (نرم افزار - رایانش امن - فناوری اطلاعات - معماری سیستم های کامپیوتری - سخت افزار) دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
ساختمان داده ها - ساختمان داده ها و الگوریتم ها 90-91 نیم سال اول تستی دریافت
ساختمان داده ها - ساختمان داده ها و الگوریتم ها 90-91 نیم سال دوم تستی دریافت
ساختمان داده ها - ساختمان داده ها و الگوریتم ها 91-92 نیم سال اول تستی دریافت
ساختمان داده ها - ساختمان داده ها و الگوریتم ها 91-92 نیم سال دوم تستی دریافت
ساختمان داده ها - ساختمان داده ها و الگوریتم ها 92-93 نیم سال اول تستی و تشریحی دریافت
ساختمان داده ها - ساختمان داده ها و الگوریتم ها 92-93 نیم سال دوم تستی و تشریحی دریافت
ساختمان داده ها - ساختمان داده ها و الگوریتم ها 92-93 ترم تابستان ندارد دریافت
ساختمان داده ها - ساختمان داده ها و الگوریتم ها 93-94 نیم سال اول تستی دریافت

دانشجویان گرامی رشته مهندسی کامپیوتر (تمام گرایش ها) پیام نور میتوانند جهت دسترسی به بزرگترین و کاملترین مجموعه نمونه سوالات مهندسی کامپیوتر پیام نور یک بار در سایت پیام نور سوال به آدرس www.Psoal.ir عضو شوند و با پرداخت حق عضویت تا پایان دوران دانشجویی خود به تمام نمونه سوالات مورد نیاز خود درسترسی داشته باشند 0

دانلود نمونه سوالات درس اصول طراحی کامپایلر - کامپایلر - کامپایلر 1 رشته مهندسی کامپیوتر (نرم افزار - رایانش امن - فناوری اطلاعات - معماری سیستم های کامپیوتری - سخت افزار) دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
اصول طراحی کامپایلر - کامپایلر - کامپایلر 1 91-92 نیم سال اول تستی دریافت
اصول طراحی کامپایلر - کامپایلر - کامپایلر 1 91-92 نیم سال دوم تستی دریافت
اصول طراحی کامپایلر - کامپایلر - کامپایلر 1 91-92 ترم تابستان ندارد دریافت
اصول طراحی کامپایلر - کامپایلر - کامپایلر 1 92-93 نیم سال اول تستی دریافت
اصول طراحی کامپایلر - کامپایلر - کامپایلر 1 92-93 نیم سال دوم ندارد دریافت
اصول طراحی کامپایلر - کامپایلر - کامپایلر 1 92-93 ترم تابستان تستی دریافت
اصول طراحی کامپایلر - کامپایلر - کامپایلر 1 93-94 نیم سال اول تستی دریافت
اصول طراحی کامپایلر - کامپایلر - کامپایلر 1 93-94 نیم سال دوم تستی دریافت
اصول طراحی کامپایلر - کامپایلر - کامپایلر 1 93-94 ترم تابستان تستی دریافت
دانلود نمونه سوالات درس اصول طراحی پایگاه داده ها - پایگاه داده ها رشته مهندسی کامپیوتر (نرم افزار - رایانش امن - فناوری اطلاعات - معماری سیستم های کامپیوتری - سخت افزار) دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
اصول طراحی پایگاه داده ها - پایگاه داده ها 90-91 ترم تابستان تستی دریافت
اصول طراحی پایگاه داده ها - پایگاه داده ها 91-92 نیم سال دوم تستی دریافت
اصول طراحی پایگاه داده ها - پایگاه داده ها 91-92 ترم تابستان تستی دریافت
اصول طراحی پایگاه داده ها - پایگاه داده ها 92-93 نیم سال دوم تستی دریافت
اصول طراحی پایگاه داده ها - پایگاه داده ها 92-93 ترم تابستان تستی دریافت
اصول طراحی پایگاه داده ها - پایگاه داده ها 93-94 نیم سال اول تستی دریافت
اصول طراحی پایگاه داده ها - پایگاه داده ها 93-94 نیم سال دوم تستی دریافت
اصول طراحی پایگاه داده ها - پایگاه داده ها 93-94 ترم تابستان ندارد دریافت

دانشجویان گرامی رشته مهندسی کامپیوتر (تمام گرایش ها) پیام نور میتوانند جهت دسترسی به بزرگترین و کاملترین مجموعه نمونه سوالات مهندسی کامپیوتر پیام نور یک بار در سایت پیام نور سوال به آدرس www.Psoal.ir عضو شوند و با پرداخت حق عضویت تا پایان دوران دانشجویی خود به تمام نمونه سوالات مورد نیاز خود درسترسی داشته باشند 0

دانلود نمونه سوالات درس آمار و احتمالات مهندسی - آمار و احتمالات کاربردی رشته مهندسی کامپیوتر (نرم افزار - رایانش امن - فناوری اطلاعات - معماری سیستم های کامپیوتری - سخت افزار) دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
آمار و احتمالات مهندسی - آمار و احتمالات کاربردی 91-92 نیم سال دوم ندارد دریافت
آمار و احتمالات مهندسی - آمار و احتمالات کاربردی 92-93 نیم سال دوم تستی دریافت
آمار و احتمالات مهندسی - آمار و احتمالات کاربردی 93-94 نیم سال اول تستی دریافت
آمار و احتمالات مهندسی - آمار و احتمالات کاربردی 93-94 نیم سال دوم تستی دریافت