نمونه سوالات پیام نور

نمونه سوال و اخبار پیام نور

نمونه سوالات پیام نور

نمونه سوال و اخبار پیام نور

نمونه سوالات پیام نور

دانلود نمونه سوالات تمام رشته های پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

پیام نور سوال در تلگرام
https://telegram.me/psoal

۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «نمونه سوالات نرم افزار» ثبت شده است

دانشجویان گرامی رشته مهندسی کامپیوتر (تمام گرایش ها) پیام نور میتوانند جهت دسترسی به بزرگترین و کاملترین مجموعه نمونه سوالات مهندسی کامپیوتر پیام نور یک بار در سایت پیام نور سوال به آدرس www.Psoal.ir عضو شوند و با پرداخت حق عضویت تا پایان دوران دانشجویی خود به تمام نمونه سوالات مورد نیاز خود درسترسی داشته باشند 0

دانلود نمونه سوالات درس هوش مصنوعی رشته مهندسی کامپیوتر (نرم افزار - رایانش امن - فناوری اطلاعات - معماری سیستم های کامپیوتری - سخت افزار) دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
هوش مصنوعی 91-92 نیم سال اول تستی دریافت
هوش مصنوعی 91-92 نیم سال دوم تستی دریافت
هوش مصنوعی 91-92 ترم تابستان ندارد دریافت
هوش مصنوعی 92-93 نیم سال دوم تستی دریافت
هوش مصنوعی 92-93 ترم تابستان ندارد دریافت
هوش مصنوعی 93-94 نیم سال اول تستی دریافت
هوش مصنوعی 93-94 نیم سال دوم تستی دریافت

دانشجویان گرامی رشته مهندسی کامپیوتر (تمام گرایش ها) پیام نور میتوانند جهت دسترسی به بزرگترین و کاملترین مجموعه نمونه سوالات مهندسی کامپیوتر پیام نور یک بار در سایت پیام نور سوال به آدرس www.Psoal.ir عضو شوند و با پرداخت حق عضویت تا پایان دوران دانشجویی خود به تمام نمونه سوالات مورد نیاز خود درسترسی داشته باشند 0

دانلود نمونه سوالات درس نظریه زبان ها و ماشین ها - نظریه اتومات ها و زبان ها - مبانی نظریه محاسبه رشته مهندسی کامپیوتر (نرم افزار - رایانش امن - فناوری اطلاعات - معماری سیستم های کامپیوتری - سخت افزار) دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
نظریه زبان ها و ماشین ها - نظریه اتومات ها و زبان ها - مبانی نظریه محاسبه 90-91 نیم سال اول تستی دریافت
نظریه زبان ها و ماشین ها - نظریه اتومات ها و زبان ها - مبانی نظریه محاسبه 90-91 نیم سال دوم تستی دریافت
نظریه زبان ها و ماشین ها - نظریه اتومات ها و زبان ها - مبانی نظریه محاسبه 91-92 نیم سال اول تستی دریافت
نظریه زبان ها و ماشین ها - نظریه اتومات ها و زبان ها - مبانی نظریه محاسبه 91-92 نیم سال دوم تستی دریافت
نظریه زبان ها و ماشین ها - نظریه اتومات ها و زبان ها - مبانی نظریه محاسبه 91-92 ترم تابستان تستی دریافت
نظریه زبان ها و ماشین ها - نظریه اتومات ها و زبان ها - مبانی نظریه محاسبه 92-93 نیم سال اول تستی دریافت
نظریه زبان ها و ماشین ها - نظریه اتومات ها و زبان ها - مبانی نظریه محاسبه 92-93 نیم سال دوم تستی دریافت
نظریه زبان ها و ماشین ها - نظریه اتومات ها و زبان ها - مبانی نظریه محاسبه 92-93 ترم تابستان تستی دریافت
نظریه زبان ها و ماشین ها - نظریه اتومات ها و زبان ها - مبانی نظریه محاسبه 93-94 نیم سال اول تستی دریافت
نظریه زبان ها و ماشین ها - نظریه اتومات ها و زبان ها - مبانی نظریه محاسبه 93-94 نیم سال دوم تستی دریافت
نظریه زبان ها و ماشین ها - نظریه اتومات ها و زبان ها - مبانی نظریه محاسبه 93-94 ترم تابستان تستی دریافت

دانشجویان گرامی رشته مهندسی کامپیوتر (تمام گرایش ها) پیام نور میتوانند جهت دسترسی به بزرگترین و کاملترین مجموعه نمونه سوالات مهندسی کامپیوتر پیام نور یک بار در سایت پیام نور سوال به آدرس www.Psoal.ir عضو شوند و با پرداخت حق عضویت تا پایان دوران دانشجویی خود به تمام نمونه سوالات مورد نیاز خود درسترسی داشته باشند 0

دانلود نمونه سوالات درس مهندسی نرم افزار 2 رشته مهندسی کامپیوتر (نرم افزار - رایانش امن - فناوری اطلاعات - معماری سیستم های کامپیوتری - سخت افزار) دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
مهندسی نرم افزار 2 90-91 ترم تابستان تستی دریافت
مهندسی نرم افزار 2 91-92 نیم سال اول تستی دریافت
مهندسی نرم افزار 2 91-92 نیم سال دوم ندارد دریافت
مهندسی نرم افزار 2 92-93 نیم سال اول تستی و تشریحی دریافت
مهندسی نرم افزار 2 92-93 نیم سال دوم تستی دریافت
مهندسی نرم افزار 2 92-93 ترم تابستان تستی دریافت
مهندسی نرم افزار 2 93-94 نیم سال اول تستی دریافت

دانشجویان گرامی رشته مهندسی کامپیوتر (تمام گرایش ها) پیام نور میتوانند جهت دسترسی به بزرگترین و کاملترین مجموعه نمونه سوالات مهندسی کامپیوتر پیام نور یک بار در سایت پیام نور سوال به آدرس www.Psoal.ir عضو شوند و با پرداخت حق عضویت تا پایان دوران دانشجویی خود به تمام نمونه سوالات مورد نیاز خود درسترسی داشته باشند 0

دانلود نمونه سوالات درس مهندسی نرم افزار 1 - اصول طراحی نرم افزار رشته مهندسی کامپیوتر (نرم افزار - رایانش امن - فناوری اطلاعات - معماری سیستم های کامپیوتری - سخت افزار) دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
مهندسی نرم افزار 1 - اصول طراحی نرم افزار 90-91 نیم سال اول تستی دریافت
مهندسی نرم افزار 1 - اصول طراحی نرم افزار 90-91 نیم سال دوم تستی دریافت
مهندسی نرم افزار 1 - اصول طراحی نرم افزار 90-91 ترم تابستان تستی دریافت
مهندسی نرم افزار 1 - اصول طراحی نرم افزار 91-92 نیم سال اول تستی دریافت
مهندسی نرم افزار 1 - اصول طراحی نرم افزار 91-92 نیم سال دوم تستی دریافت
مهندسی نرم افزار 1 - اصول طراحی نرم افزار 92-93 نیم سال دوم تستی دریافت
مهندسی نرم افزار 1 - اصول طراحی نرم افزار 93-94 نیم سال اول تستی دریافت
مهندسی نرم افزار 1 - اصول طراحی نرم افزار 93-94 نیم سال دوم تستی دریافت

دانشجویان گرامی رشته مهندسی کامپیوتر (تمام گرایش ها) پیام نور میتوانند جهت دسترسی به بزرگترین و کاملترین مجموعه نمونه سوالات مهندسی کامپیوتر پیام نور یک بار در سایت پیام نور سوال به آدرس www.Psoal.ir عضو شوند و با پرداخت حق عضویت تا پایان دوران دانشجویی خود به تمام نمونه سوالات مورد نیاز خود درسترسی داشته باشند 0

دانلود نمونه سوالات درس معماری کامپیوتر - معماری کامپیوتر و سازمان آن رشته مهندسی کامپیوتر (نرم افزار - رایانش امن - فناوری اطلاعات - معماری سیستم های کامپیوتری - سخت افزار) دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
معماری کامپیوتر - معماری کامپیوتر و سازمان آن 90-91 نیم سال اول تستی و تشریحی دریافت
معماری کامپیوتر - معماری کامپیوتر و سازمان آن 90-91 نیم سال دوم تستی دریافت
معماری کامپیوتر - معماری کامپیوتر و سازمان آن 91-92 نیم سال اول تستی دریافت
معماری کامپیوتر - معماری کامپیوتر و سازمان آن 91-92 نیم سال دوم تستی دریافت
معماری کامپیوتر - معماری کامپیوتر و سازمان آن 92-93 نیم سال دوم تستی دریافت
معماری کامپیوتر - معماری کامپیوتر و سازمان آن 92-93 ترم تابستان تستی و تشریحی دریافت
معماری کامپیوتر - معماری کامپیوتر و سازمان آن 93-94 نیم سال اول تستی و تشریحی دریافت
معماری کامپیوتر - معماری کامپیوتر و سازمان آن 93-94 نیم سال دوم تستی دریافت

دانشجویان گرامی رشته مهندسی کامپیوتر (تمام گرایش ها) پیام نور میتوانند جهت دسترسی به بزرگترین و کاملترین مجموعه نمونه سوالات مهندسی کامپیوتر پیام نور یک بار در سایت پیام نور سوال به آدرس www.Psoal.ir عضو شوند و با پرداخت حق عضویت تا پایان دوران دانشجویی خود به تمام نمونه سوالات مورد نیاز خود درسترسی داشته باشند 0

دانلود نمونه سوالات درس معادلات دیفرانسیل رشته مهندسی کامپیوتر (نرم افزار - رایانش امن - فناوری اطلاعات - معماری سیستم های کامپیوتری - سخت افزار) دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
معادلات دیفرانسیل 90-91 نیم سال اول تستی دریافت
معادلات دیفرانسیل 90-91 نیم سال دوم تستی دریافت
معادلات دیفرانسیل 91-92 نیم سال اول تستی دریافت
معادلات دیفرانسیل 92-93 نیم سال اول تستی دریافت
معادلات دیفرانسیل 93-94 نیم سال دوم تستی دریافت

دانشجویان گرامی رشته مهندسی کامپیوتر (تمام گرایش ها) پیام نور میتوانند جهت دسترسی به بزرگترین و کاملترین مجموعه نمونه سوالات مهندسی کامپیوتر پیام نور یک بار در سایت پیام نور سوال به آدرس www.Psoal.ir عضو شوند و با پرداخت حق عضویت تا پایان دوران دانشجویی خود به تمام نمونه سوالات مورد نیاز خود درسترسی داشته باشند 0

دانلود نمونه سوالات درس مدارهای منطقی - مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر (نرم افزار - رایانش امن - فناوری اطلاعات - معماری سیستم های کامپیوتری - سخت افزار) دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
مدارهای منطقی - مدار منطقی 90-91 نیم سال دوم تستی دریافت
مدارهای منطقی - مدار منطقی 91-92 نیم سال اول تستی دریافت
مدارهای منطقی - مدار منطقی 91-92 نیم سال دوم تستی دریافت
مدارهای منطقی - مدار منطقی 92-93 نیم سال دوم تستی دریافت
مدارهای منطقی - مدار منطقی 92-93 ترم تابستان ندارد دریافت
مدارهای منطقی - مدار منطقی 93-94 نیم سال اول تستی دریافت